Центр досліджень продовольства та землекористування

Опис

Центр має на меті проведення прикладних та фундаментальних економічних досліджень у сфері аграрної та земельної політики, а також підготовку регулярних аналітичних оглядів в ключових сферах аграрної та земельної політики України. 

Головна місія центру – забезпечення ключових стейкхолдерів у приватному та державному секторах якісною аналітикою для прийняття оптимальних рішень, базованих на даних.

Центр займається дослідженнями розвитку агропродовольчих ринків та факторів виробництва, розвитку ланцюжків доданої вартості та забезпечення продовольчою безпекою, а також економікою сталого землекористування. Центр регулярно долучається до оцінки впливу державної економічної та регуляторної політики в агропродовольчому секторі та в землекористуванні.

У співпраці із Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (Німеччина) Центр займається розбудовою та зміцненням дослідницького потенціалу та міжнародної інтеграції науководослідних структур України в агропродовольчій сфері.

 

Ключові напрями досліджень:

• Економіка землекористування та земельна реформа

• Ціноуворення на агропродовольчих ринках та інтеграція ланцюжків доданої вартості України в міжнародні ринки

• Розвиток ланцюжків доданої вартістю

• Волатильність та хеджування цін на агропродовольчих ринках

• Дослідження конкурентного середовища та структури агропродовольчих ринків та факторів виробництва

• Забезпечення продовольчої безпеки

• Аналіз агропродовольчої політики та політики розвитку сільської економіки

• Економіка державної підтримки агропродовольчого сектору та його оподаткування

 

Проведені дослідження:

Фінансування аграрного сектору через Фонд часткового гарантування кредитів: виклики та подальші кроки

Дослідження ефекту від запровадження спеціальних заходів щодо імпорту деяких азотних та комплексних добрив

Біла книга “Стратегія розвитку земельних відносин в Україні”

Попередній економічний вплив від запровадження інституту переважного права при купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення

Невідшкодування ПДВ експортерам сої або про економічні наслідки “Соєвих правок”

Малі фермери і домогосподарства в сільському господарстві та сільській економіці: оцінка їхньої ролі та заходи з підтримки їхнього сталого розвитку

Ринок землі та переважне право при продажу сільськогосподарських земель

Економічний та розподільчий вплив від скасування мораторію на купівлю-продаж земель

Нова система підтримки аграріїв в Україні: хто насправді у виграші?

Обмеження на ринку продажу земель сільськогосподарського призначення: міжнародний досвід

 

Регулярні продукти:

• Огляд стану земельних відносин в Україні

– Грудень 2021

– Листопад 2021

– Жовтень 2021

– Вересень 2021

– Серпень 2021

Огляд державної підтримки АПК України

– Листопад 2021

Жовтень 2021

Команда