fbpx

Проект
«Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» створений з метою зміцнення спроможності центральних органів виконавчої влади розробляти державну політику в галузі сільського господарства та земельних відносин, яка ґрунтується на фактичних даних та результатах економічного аналізу.  З цією метою Проект підсилює аналітичну складову процесу реформ та сприяє забезпеченню центральних органів влади та суспільства актуальними й достовірними даними про стан земельних відносин завдяки створенню Системи моніторингу земельних відносин в Україні, проведенню аналітичних та академічних досліджень.

 

Проект фінансується Світовим банком. Здійснюється у співпраці 15-х державних установ, міжнародних та українських недержавних організацій. Їх представники увійшли до Керівного комітету, який затверджує пріоритетні напрямки діяльності Проекту, а також до робочих груп з Моніторингу земельних відносин та інших напрямків діяльності. Виконавець Проекту – МГО Київський Економічний Інститут (КЕІ) при Київській Школі Економіки.

 

Головними продуктами, створеними у результаті реалізації Проекту, є: (1) Аналітичні записки із тематики, необхідної органам влади для ухвалення рішень у земельній та аграрній сферах. Аналітика враховує світовий досвід та надає оцінку доцільності його застосування в Україні.  (2) Система моніторингу земельних відносин в Україні, яка інтегрує всі існуючі показники щодо стану земельних ресурсів, їх використання та земельної реформи. Для запровадження Моніторингу у рамках Проекту відбувається активна співпраця із профільними органами виконавчої влади. (3) Проведення експертних обговорень, презентацій та публікацій у ЗМІ за результатами аналітичної роботи та Моніторингу. (4) Дистанційне зондування землі (ДЗЗ) – вивчення можливостей його застосування на замовлення державних установ в Україні.

 

РЕЗУЛЬТАТИ Проекту “Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні”. pdf

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ “Проект “Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні”. Станом на 7.06.2017.

Докладніше

Обґрунтування діяльності Проекту. Результатом недовикористання земельних ресурсів в Україні є висока вартість сільського, міського та економічного розвитку в цілому. За останні 10 років врожайність у сільському господарстві підвищилась, але лишається низькою порівняно з міжнародною практикою та досягненнями України за радянських часів, – на відміну від Росії та Казахстану.

 

Нездатність ефективно використовувати земельні ресурси безпосередньо позначається на рівні життя у сільській місцевості та в країні в цілому. Як зазначається у звітах Світового Банку, краща земельна та сільськогосподарська політика може збільшити продуктивність сільського господарства на 30% і додати близько 12,5% до ВВП упродовж найближчих 10 років зі значним підвищенням заробітної плати серед бідних сільських домогосподарств. Очікується, що таке збільшення становитиме від 11,2% до 27% у довгостроковій перспективі.

 

Недосконала земельна політика погіршує інвестиційний клімат, встановлює перешкоди для функціонування ринків, створення нового бізнесу й робочих місць, а також для функціонування місцевого самоврядування. За оцінками МВФ, надходження від податку на нерухоме майно легко можна збільшити на суму, еквівалентну 0,6% ВВП, що, своєю чергою, допомогло б у наданні послуг на місцевому рівні та спонукало б до ефективного використання землі.

 

Попри те, що ці проблеми добре відомі, в Україні протягом тривалого часу бракувало політичної волі  та спроможності розробляти реформи, базуючись на фактичних даних, здійснювати моніторинг їхньої імплементації та залучати до обговорення широке коло зацікавлених сторін. Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» було створено для зміцнення спроможності Уряду в розробці стратегії реформи аграрного сектору та земельних відносин та її окремих компонентів на основі фактичних даних та результатів економічного аналізу, а також для моніторингу впровадження реформ. Проект надає Міністерству аграрної політики та продовольства України, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру та іншім центральним органам виконавчої влади та представникам приватного сектору інформацію для:
(а) оцінки відповідних альтернатив та обґрунтованого політичного вибору у сфері земельних відносин;
(б) забезпечення прозорості та кращої підзвітності органів влади, що залучені до розробки та впровадження реформи;
(в) стимулювання публічних дебатів щодо ключових реформ;
(г) створення привабливого клімату для приватних інвестицій.

 

Оскільки така діяльність сприятиме ключовим політичним та регуляторним реформам в земельних відносинах та сільськогосподарському секторі, вона також дозволить значно збільшити підтримку з боку Світового Банку та інших міжнародних фінансових організацій. Проект також покращує інституційні можливості органів державної влади, що залучені до збору та адміністрування даних про земельні ресурси та сільське господарство (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, Фіскальній службі та іншим) у наданні регулярної фактичної інформації про стан галузі, підтримці регулярного громадського діалогу та використанні даних для моніторингу реформ.

 

Загальна координація діяльності. Забезпечується Керівним комітетом Проекту. До його складу входять представники 15-ти державних установ, міжнародних та українських неурядових організацій. Керівний комітет затверджує пріоритетні напрямки діяльності проекту. Скликання зборів Керівного комітету передбачено кожні три місяці.

 

Фінансування проекту: Світовий банк. Координатор Проекту від Світового банку – Клаус Дайнінгер, PhD.

 

Установа-виконавець: МГО Київський Економічний Інститут (КЕІ) при Київській Школі Економіки.

 

Керівник Проекту: Денис Нізалов, PhD

 

Період реалізації Проекту: березень 2015 – грудень 2017

 

Контактна інформація[email protected]

Компоненти Проекту

Компонент 1. Посилення спроможності органів влади щодо формування та реалізації політики у аграрній сфері та земельних відносинах на основі фактичних даних та результатів аналізу.

Результати. Щоквартальні аналітичні записки та дослідження з рекомендаціями щодо узгодженого та затвердженого Керівним комітетом переліку актуальних питань. Попередній перелік таких питань включає:
(1) рекомендації щодо структури ринку продажу земель с/г призначення;
(2) випадки та вплив недосконалостей структури ринків факторів виробництва та шляхи їх подолання;
(3) оцінка земель з урахуванням її с/г потенціалу;
(4) вплив земельної політики та інвестиційного клімату на створення нових підприємств.

 

Компонент 2. Зміцнення спроможності Уряду України у галузі обробки та публікації даних про стан земельних відносин в Україні

Результати: Створення автоматизованого моніторингу земельних відносин в Україні, який забезпечить збір та публікацію ключових показників стану земельних відносин та публікація відповідних звітів. Звіти будуть сконцентровані на:
(1) тенденціях та цінах на ринку оренди та продажу землі;
(2) стані реєстрації земельних ділянок та прав на них;
(3) стані приватизації земель
(4) надходження земельного податку;
(5) конфлікти, що стосуються земельних відносин.

 

Компонент 3. Діалог з питань політики та реформ у сфері земельних відносин.

Результати. Серія експертних обговорень, презентацій в Україні та за кордоном, та публікацій у ЗМІ та професійних виданнях результатів аналітичної роботи проекту та Моніторингу земельних відносин.

КОНТАКТИ
ПАРТНЕРИ