Центр удосконалення
закупівель

Сайт Центру

Опис

Навчально-аналітичний центр, створений для підвищення професійності у закупівлях, допомоги державним структурам та бізнесу в переході до ефективної моделі, де закупівлі є частиною стратегії створення доданої вартості або послуг для суспільства. Центр проводить навчання для менеджерів із закупівель (250+ випускників) та робить аналітичні дослідження в сфері закупівель.

Центр удосконалення закупівель у цифрах:

  • 10+ змін до законодавства в сфері публічних закупівель базуються на дослідженнях Центру
  • 4000 закупівельників пройшли навчання від випускників курсу Центру “Тренер для Тренерів у сфері закупівель”
  • 2+ Центральні Закупівельні Організації створено з урахуванням рекомендацій Центру
  • 2.5 млн USD збережено завдяки зміні закупівельного процесу, шляхом втіленням дипломного проекту випускника Центру. 

Центр удосконалення закупівель створено Київською Школою Економіки KSE в рамках фінансованого USAID консорціуму «Прозорість та підзвітність у публічному адмініструванні та послугах» в кооперації з проектом ЄС «Гармонізація системи публічних закупівель України зі стандартами ЄС».

Напрями діяльності Центру