Економіка в дії: аналіз ринків та споживачів

Цей курс продемонструє всі економічні фактори, які лежать в основі ціноутворення товарів і послуг, а також покаже, як працюють ринки, як поводяться споживачі, як оцінювати та прогнозувати попит. На курсі ви дізнаєтесь про практичні та теоретичні моделі і методи, які необхідні для встановлення цін, що максимізують ваші прибутки

Опис

Аудиторія курсу:

 

 • фахівці департаментів маркетингу та продажів;
 • підприємці малого та середнього бізнесу;
 • фахівців планово-економічних відділів;
 • аналітики ринків;
 • аналітики продажів;
 • продакт-менеджери.

На курсі ви навчитеся:

 

 • застосовувати знання з економіки для прийняття кращих рішень щодо ціноутворення;
 • визначати різні типи витрат та їхній вплив на рішення щодо виробництва та ціноутворення;
 • аналізувати процес вибору споживача та його наслідки для оптимального ціноутворення;
 • розраховувати різні типи цінової еластичності для визначення впливу ціни на попит та доходи;
 • оцінювати функції попиту за статистичними даними;
 • знаходити можливості для цінової дискримінації (продавати один і той же товар за різними цінами різним покупцям) та рекомендувати стратегії для максимізації продажів та прибутків.

 

Викладачі курсу:

 

 • Олена Бєсєдіна – викладач KSE, отримала ступінь Ph.D. в університеті Бокконі в Італії;
 • Олеся Верченко – викладач та віцепрезидент з економічної освіти KSE, отримала ступінь PhD з економіки в університеті штату Вірджинія в США;
 • Ольга Купець – викладач KSE, захистила дисертацію в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України;
 • Максим Обрізан – викладач KSE, отримав ступінь PhD з економіки в університеті штату Айова в США.

Тривалість та формат курсу:

 

 • 7 вечірніх модулів по 3 год – з 18:30 до 21:30
 • домашні завдання + іспит (онлайн-тест)
 • мова – українська
 • всі матеріали та відеозаписи занять в онлайн системі Google Classroom

 

За результатами успішного проходження курсу кожен учасник отримає сертифікат.

Вартість:

 

 • повна вартість – 6250 грн
 • оплата частинами: 50% від повної вартості до початку курсу + 50% всередині курсу – 3075 грн + 3075 грн
 • ціна за окремий модуль (один вечір – 3 год занять) – 1100 грн
 • спеціальна ціна для спільноти KSE – для всіх учасників та випускників середньострокових та магістерських програм Київської школи економіки – 5000 грн

 


 

Програма курсу:

 

1. Олеся Верченко: Як працюють ринки: попит, пропозиція та аналіз конкуренції

 • Прибутки, мотивація та ринки
 • Як встановлюються ціни: взаємодія попиту та пропозиції
 • Ринкова структура та аналіз конкуренції

 

2. Ольга Купець: Економічна поведінка споживача: уподобання та бюджетні обмеження

 • Байдужі споживачі? Криві байдужості, бюджети та оптимальні споживацькі кошики
 • Індивідуальний та ринковий попит
 • Чи раціонально їсти «від пуза» у баффет-ресторані, і як визначити ціну на вхід для максимізації прибутків?

 

3. Олена Бєсєдіна: Аналіз попиту: еластичність та продажі

 • Складні стосунки між цінами та продажами
 • Еластичність попиту, доходу, перехресна еластичність
 • Еластичність та надходження

 

4. Олена Бєсєдіна: Принципи оптимального ціноутворення: рецепт економіста

 • Ціноутворення на ринках з різним рівнем конкуренції
 • Стратегії у ціноутворенні для збільшення прибутковості

 

5. Олеся Верченко. Вступ до аналізу даних: описова статистика та візуалізація

 • Номінальні, порядкові та кількісні дані
 • Графічні методи опису даних: кругові та секторні діаграми, гістограми
 • Кількісні методи опису даних: міри середньої тенденції та розкиду
 • Кореляційний аналіз

 

6. Максим Обрізан. Вступ до статистичних методів: регресійний аналіз

 • Класична лінійна регресія на прикладі перехресних даних
 • Точність регресійної моделі
 • Статистична та практична значимість коефіцієнтів
 • Вибір оптимальної моделі
 • Вступ до прогнозування попиту за допомогою регресії

 

7. Максим Обрізан: Оцінювання та прогнозування попиту в часі

 • Прогноз попиту за допомогою регресійного аналізу часових рядів
 • Оцінка тренду та “помилкова регресія”
 • Застосування фіктивних змінних для аналізу сезонності
 • Вступ до авторегресійних моделей та моделей ковзного середнього

 


 

РЕЄСТРАЦІЯ

Щодо організацінйих питань чи оплати безготівково через юридичну особу звертейтесь до менеджера програми:

Віталій Заєць

Контакти: [email protected], Telegram, Viber, WhatsApp – 380672174575

Більше інформації Менше інформації
Формат

Короткострокові

Ціна

₴ 6250

Тривалість

7вечірніх модулів

Формат

Короткострокові