profile-photo

Ольга Купець

Кандидатка економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень, Україна, професор KSE

Біографія

[email protected]

Ольга Купець працює викладачем у Київській школі економіки з листопада 2016 р.

Ольга є позаштатним консультантом Світового банку впродовж тривалого часу. З січня 2001 р. до червня 2016 р. вона викладала у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а також відвідувала університети та дослідницькі центри у Великобританії, Німеччині, Італії та Японії з дослідницькими кількамісячними візитами. Крім того, вона працювала місцевим консультантом чи експертом у низці міжнародних організацій, зокрема у Міжнародній організації праці, Європейському фонді освіти, Фонді ERSTE, Європейському університеті та АМР США.

Ольга захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика» в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України у березні 2008 р. У 2000 р. вона закінчила навчання на магістерській програмі з економіки Консорціуму економічних досліджень та освіти при Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та отримала диплом магістра за спеціальністю «Економічна теорія». У 1998 р. Ольга отримала диплом про повну вищу освіту з відзнакою за спеціальністю «Математика та основи інформатики» Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.

Наукові інтереси Ольги: освіта, навички та віддача від них на ринку праці; вплив технологічних змін на попит на працю та навички; інвестиції роботодавців у людський капітал; міжнародна та внутрішня трудова міграція; людський розвиток та вплив на нього економічної кризи; старіння населення та його наслідки; молодіжне та довготривале безробіття; гендерна рівність на ринку праці; потоки робочих місць та продуктивність праці; аналіз політики зайнятості та заходів активної політики на ринку праці, освітньої та соціальної політики.