fbpx

Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України

2021

Дослідження, підготовлене Центром аналітики зовнішньої торгівлі Trade+, порівнює креативні індустрії України, США, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Туреччини, Канади і фокусується на таких показниках для України:

  • додана вартість, кількість суб’єктів господарювання та кількість зайнятих осіб за видами економічної діяльності, що належать до креативних індустрій;
  • обсяг експорту та імпорту товарів у сфері креативних індустрій, що базується на методиці ЮНКТАД;
  • обсяг експорту та імпорту креативних послуг, що базується на методиці Інституту статистики ЮНЕСКО;
  • мультиплікатори валового випуску та валової доданої вартості, що демонструють вплив креативних індустрій на суміжні сектори економіки та економіку в цілому.

Резюме дослідження

  • У 2019 році креативні індустрії згенерували 3,94% доданої вартості в Україні (117 млрд грн), забезпечили роботою 352 тисяч людей, або 3,8% всіх зайнятих осіб.
  • Найбільші креативні сектори за обсягом створеної доданої вартості — ІТ; реклама, маркетинг та PR; аудіовізуальний сектор; архітектура; видавнича справа.
  • Частка доданої вартості креативних індустрій в економіці Україні співмірна з часткою креативних індустрій в економіці Німеччини.
  • Експорт креативних послуг у 2019 році склав $ 5,4 млрд і становив 30% загального експорту послуг.
  • Збільшення капіталу в секторах креативних індустрій на 1 грн призводить до збільшення загального ВВП на 1,9-2,2 грн. Програмування має найбільший мультиплікатор від зростання капіталу порівняно з усіма галузями.

Показники обчислено на основі офіційних даних формального сектору економіки, отриманих з Держстату й НБУ, а також методик МКІП, ЮНКТАД та ЮНЕСКО. Для обрахунку мультиплікаторів використано статистичні дані з таблиць «витрати-випуск» та обчислювальну модель загальної рівноваги.

Дослідження стане базою для подальшого поглибленого аналізу окремих секторів креативних індустрій (дизайн, мода, народні художні промисли, концертна і музична індустрії тощо), що враховує їхню специфіку і, зважаючи на наявні статистичні обмеження, напрацює відповідні секторальні методики.