Управління змінами

Опис

Зростання кількості інформації та знань, які, за деякими підрахунками, подвоюються приблизно щороку, виникнення нових форм організації суспільного життя, поглиблення взаємозалежностей та взаємозв’язків між людьми, спільнотами, державами – це лише деякі з викликів, які стоять перед сучасними управлінцями. Зміни перестали бути винятком із правил, сьогодні постійна трансформація є новою реальністю.

Під час курсу буде розглянуто сутність змін та способи управління змінами для перетворення їх з проблеми на інструмент підвищення ефективності і досягнення цілей. Студенти опанують навики пошуку балансу між плануванням та діяльністю в умовах постійної невизначеності.