Аналіз політик Громадського здоров’я

Аналіз політик Громадського здоров’я

Україна зіткнулась з подвійним тягарем високих темпів поширення інфекційних та неінфекційних захворювань. Система охорони здоров’я в країні практично не змінилася з того часу, як країна стала незалежною у 1992 році, а існуючі компоненти, що стосуються саме громадського здоров’я[1] – ніколи комплексно не досліджувались.

 

Слабкість/нестійкість заходів громадського здоров’я – це одна з основних проблем системи охорони здоров’я в Україні, так як вона стоїть на перешкоді у боротьбі з високою розповсюдженістю неінфекційних захворювань і епідемією соціально небезпечних захворювань (наприклад,  туберкульоз та ВІЛ/СНІД). Заходи в царині громадського здоров’я характеризуються фрагментарністю, за їх виконання відповідають структури з конкуруючими та «дублюючими» функціями на всіх рівнях. Катастрофічна нестача фінансування та відсутність сучасних практик, які використовуються розвиненими країнами, не дозволяють системі громадського здоров’я України відповісти на запити кризи здоров’я населення.

 

Ми вважаємо, що аналіз минулих програм та політик, а також існуючих даних, є  необхідним для розбудови повноцінної системи громадського здоров’я. Наше дослідження надасть фактичні дані та пропозиції щодо майбутнього дизайну заходів та системи громадського здоров’я.

 

Ключові питання нашого дослідження:

 1. Які є елементи (зокрема, програми та політики) в галузі ГЗ, і як вони розвивалися з початку 1990-х?
 2. Чи дає змогу отримана інформація побудувати модель теорії змін (the theory of change), що лежить в основі кожної програми/політики і окреслює мету, завдання, результати/цілі та механізми, за допомогою яких досягаються результати (на прикладі 2-3 випадків)?
 3. До яких даних, з тих, що збираються в межах державної інформаційної інфраструктури щодо (I) реалізації цих програм /політик, (II) очікуваних результатів від цих програм /політик, (III) та інші релевантних документів є доступ?
 4. Що існуючі дані говорять нам про потреби та їх розподіл між різними групами населення (включаючи вразливі)?
 5. Чи дозволяє існуюча інформаційна інфраструктура визначити, як впливають програми/політики у галузі ГЗ на здоров’я населення в цілому і окремо на вразливі групи?
 6. Який є потенціал для збору додаткових кількісних і якісних даних для майбутньої (в рамках наступної стадії проекту) оцінки ефективності програм /політик?
 7. Які виникають бар’єри і перешкоди у використанні фактичних даних у процесі формування політики громадського здоров’я в Україні[3]?

 

Проект включає наступні компоненти:

 1. Опис елементів системи громадського здоров’я та інвентаризація програм та політик, які можна віднести до цієї галузі,    
 2. Глибинні та загальні інтерв’ю з ключовими стейкхолдерами щодо впровадження програм,
 3. Збір статистичних даних на районному рівні щодо ключових показників здоров’я, а також характеристик та ресурсів системи охорони здоров’я,
 4. Визначення готовності програм та політик для оцінки ефективності (EvaluabilityAssessment)

 

Ми хотіли б оприлюднити зібрані дані для громадськості та/або експертного співтовариства на динамічному атласі. Атлас відображатиме медичну статистику на регіональному, районному рівнях і на рівні міста, програми і політики у сфері охорони здоров’я, починаючи з 2000 року (і з 1990 року для 3 пілотних регіонів), основні показники успіху реформ та реалізації реформ по областях.

 

Очікувані результати:

 • Запропоноване дослідження покликане доповнити ширшу ініціативу, яку впроваджує Світовий банк, Міністерство охорони здоров’я і ВООЗ з реформування системи охорони здоров’я та громадського здоров’я в Україні
 • Проект створить доступний для громадськості Динамічний Атлас – простий інструмент для спостереження за змінами стану здоров’я населення, а також за змінами у системах охорони здоров’я та громадського здоров’я
 • Проект доповнить зусилля нашого партнера – команди на чолі з Оленою Ганьківською – у дослідженні впливу реформи системи охорони здоров’я на нерівність в доступі до послуг з   охорони здоров’я
 • Наша наукова стаття, що буде опублікована онлайн, яка описуватиме еволюцію елементів у царині громадського здоров’я та джерела даних для аналізу, стимулюватиме подальший інтерес до досліджень в цій галузі як в Україні, так і за кордоном
 • Проект забезпечить освітні можливості для експертів до ресурсів для проведення досліджень в галузі охорони здоров’я та прийняття політичних рішень на основі фактичних даних

 


[1] «Громадське здоров’я – це наука та практика попередження захворювань, подовження життя та зміцнення здоров’я шляхом об’єднаних зусиль суспільства». (Сер Дональд Ачесон, 1988)