Прикладний семінар Ольги Купець «Cкорочення і старіння населення: виклики для ринку праці»

Щотижневі дослідницькі та прикладні семінари в KSE

Опис

Нас було 22 млн. у 2012 р. Якщо рівні економічної активності залишатимуться на теперішньому рівні, чисельність робочої сили може скоротитися на 40% до 2060 р. Але це можна частково виправити.

Використовуючи прогнози ООН щодо чисельності населення і прогнози МОП щодо рівнів економічної активності, а також застосовуючи різні сценарії, розраховано, як зміниться чисельність і віковий склад робочої сили в Україні у 2020-2060 рр. Також представлено, як має змінюватися продуктивність праці, щоб не допустити скорочення середнього рівня доходів населення (ВВП на душу населення), якщо рівні економічної активності перебуватимуть на теперішніх рівнях. ПІсля цього обговоримо, яким чином можна збільшувати продуктивність праці у країнах зі старіючим населенням та відповідати на інші виклики старіння, використовуючи аналіз, проведений економістами  Світового банку і представлений у доповіді «Golden aging: prospects for healthy, active, and prosperous aging in Europe and Central Asia».