fbpx

Політичні режими та управління

Опис

Курс присвячено проблемам співвідношення політичних режимів і хорошого врядування (good governance). Протягом навчання на курсі студенти опанують основні положення теорії державотворення (state making), теорії cелекторату (selectorate theory), моделі потенціалу держави (state capacity), теорії демократизації.

В сукупності курс покликаний сформувати уявлення про взаємозв’язки між інститутом держави, бюрократичним апаратом, демократичним політичним процесом і хорошим врядуванням.

Курс застосовує міждисциплінарний підхід, поєднуючи політичну соціологію, історію та політичну науку, аби за допомогою вписаних у теоретичну рамку конкретних кейсів допомогти студентам сформувати предметне розуміння взаємозв’язків між державною службою і функціонуванням демократичного режиму та надати поштовх для формування практичних навичок держслужбовця в умовах неконсолідованої демократії.