Методи аналізу політики

Опис

Основним завданням курсу є ознайомлення слухачів програми з кількісними та якісними методами, що використовуються при вивченні проблем, що стосуються державної політики.

Метою курсу є сформувати розуміння специфіки якісних та кількісних методів; надати студентам практичні навички використання кількісних й якісних даних у державній політиці, навички інтерпретації та використання статистичних показників і інших видів статичного аналізу; ознайомити слухачів з основами аналізу ефективності; сприяти підвищенню рівня аналізу суспільних проблем та шляхів їх розв’язання.