Аналіз та оцінювання публічної політики

Опис

Курс спрямований на формування навиків проведення оцінювання політики. Теоретична частина курсу ознайомить студентів з особливостями впровадження політики, можливими викликами імплементації, відмінностями між та водночас взаємозв’язком моніторингу та оцінки, типами та підходами до оцінювання політики.
У практичній частині студенти навчаться використовувати якісні та кількісні методи для збору даних та проведення оцінювання політики, ідентифікувати основні методологічні виклики в оцінюванні політики та долати їх. На конкретних прикладах студенти опанують навики застосування кількісних методів для оцінювання політики (зокрема, різниці-в-різницях, співставлення, розриву в регресії) в R.