fbpx

Рух вакцино скептиків у добу КОВІД-19: популістський виклик для представницької демократії в Україні?

Проект фокусується на дослідженні особливостей соціальних та політичних поглядів представників руху вацино скептиків в Україні, а саме –  встановленні, чи пов’язані між собою популіз і вакцино скептицизм. Загалом, дослідження дозволяє зрозуміти, чи вакцино скептицизм становить популістський виклик на шляху демократичної консолідації в Україні. І хоча дослідження безпосередньо стосується пандемії COVID-19 та вакцин від цієї хвороби, запропонований підхід може повною мірою застосовуватися до досліджень вакцино скептицизму в цілому. 

За своїм дизайном дослідження передчабало комбінацію кількох методів збору даних і роботи з ними: (1) онлайн-опитування вакцино скептиків (досліджувана група) і вакцино ентузіастів (контрольна група) і подальше кодування відповідей задля кількісного аналізу відмінностей в інтенсивності популістських переконань обох груп та встановленні причинно-наслідкових зв’язків між популізмом і вакцино скептицизмом; (2) моніторинг соціальних мереж спільнот вакцино скептиків для встановлення політичних переконань учасників; (3) включені спостереження на мітингах вакцино скептиків; (4) глибинні інтерв’ю з представниками вакцино скептичної спільноти. Проведений аналіз засвідчив, що популізм є однією з причин недовіри до щеплень, проте окрім схильності до популізму, вакцино скептичному руху не притаманні чіткі патерни політизації.  

Дослідження проведено за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Текст дослідження: Іван Гомза, Марина Рабінович і Марія Дубик – Чи становить рух вакциноскептиків популістський виклик в Україні