fbpx

Управлінська економіка

Опис

Якщо переглянути перелік курсів найкращих MBA-програм, то можна переконатись, що вони всі мають «Управлінську економіку» в тій чи іншій формі. Можливо, вони називатимуться «Теорія ринків» чи «Теорія поведінки споживачів», але цей предмет завжди включений в перелік основних курсів.

 

В першій частині курсу ми починаємо з розгляду сфери управлінської економіки та основних концепцій (попиту і пропозиції, методів оптимізації, NPV, альтернативних витрат). Після цього ми перейдемо до аналізу попиту: визначення попиту на товари і послуги, зміна смаків, вплив еластичності попиту на максимізацію доходів. Ми також будемо вивчати, як оцінювати і, найголовніше, прогнозувати попит. Надалі акцент буде зміщений на виробництво і аналіз витрат, який допомагає зрозуміти, як фірма формує пропозицію товарів та послуг. Оцінка витрат на виробництво також є важливою для прийняття управлінських рішень. І, нарешті, ми розглянемо, як різні ринкові структури – від досконалої конкуренції до монополії – впливають на оптимальні рішення фірм, з окремим наголосом на специфіку підприємств державної форми власності, які також часто виступають природними монополіями. Теорія ігор буде застосовуватися до ринків з декількома гравцями і стратегічною взаємозалежністю. Ми також розглянемо різні підходи до встановлення цін від методу «витрати плюс» до визначення цін на кілька брендів для виробника з багатьма видами продукції. Ми завершимо курс обговоренням управлінських рішень в умовах глобалізації.

 

Друга частина курсу має на меті пояснити слухачам принципи функціонування національної економіки країни як цілісної системи, в якій всі її елементи є тісно пов’язаними між собою. Зокрема, ми зосередимося на таких основних поняттях в макроекономіці, як економічне зростання, економічні цикли ділової активності, інфляція, безробіття, монетарна політика, обмінний курс і фіскальна політика. Ми спробуємо розібратися у фундаментальній природі завдань макроекономічної політики, а також використаємо макроекономічний інструментарій для аналізу впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх шоків на національну економіку. Наприкінці курсу ми з обговоримо ймовірні макроекономічні тенденції та перспективи для національного економічного зростання.