fbpx

Фінансовий та управлінський облік

Опис

Курс складається з двох частин: основи фінансового обліку та управлінський облік, що викладаються послідовно.

 

Частина фінансового обліку починається з вивчення концептуальних основ міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме: параметри якості фінансової інформації, базові принципи фінансового обліку та визначення основних економічних елементів. Ці знання є передумовою розуміння фінансової за МСФЗ та формування практичних навичок аналізу та оцінки фінансових звітів суб’єктів господарювання.  

 

Управлінський облік починається з підходів до класифікації витрат та вивчення основних методів формування собівартості (повна, маржинальна, попроцесна (АВС), пропускна). Розуміння підходів до аналізу витрат отримує логічне завершення в темі: «Управління прибутковістю та ціноутворення». Далі ми розглянемо тему: «Побудова ефективних систем бюджетування». Студенти також опанують підходи до оцінки варіантів прийняття управлінських рішень та сформують навички роботи в ситуаціях непевності та ризиків. Окрема увага приділяється підходам до управління робочим капіталом та визначенню фінансового циклу компанії. В курсі розглядаються проблемні питання управління структурними підрозділами та обговорюються шляхи  їх вирішення.