KSE посіла перше місце в рейтингу Державної служби з якості освіти

6 жовтня 2020

Київська школа економіки посіла перше місце в рейтингу Державної служби з якості освіти серед 307 українських університетів.

KSE увійшла до групи з 20 (6,5%) університетів з незначними ризиками для якості освіти. Всі отримали однаковий бал, тому всі на першому місці.

74 (24%) українські заклади вищої освіти потрапили до зони високого ступеня ризику від провадження діяльності у сфері вищої освіти і 213 (69%) – до зони середнього ризику.

Оцінка надана відповідно до постанови Кабінету Міністрів №982 та має на меті забезпечити оптимальний перерозподіл уваги Державної служби якості освіти з менш ризикових суб’єктів на більш ризикові.

Загалом оцінка ступеню ризику університету здійснюється за декількома критеріями — чисельністю здобувачів освіти за останні три роки, кількістю науково-педагогічних працівників, станом оприлюднення на сайті визначених законодавством документів та інформації, кількістю порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти.

Окрім того, враховується наявність відокремлених структурних підрозділів, наявність іноземних студентів та частка неакредитованих спеціальностей і освітніх програм.

Оцінка ступеню ризику закладу вищої освіти безпосередньо впливає на періодичність планових перевірок, що здійснює Державна служба якості освіти.

Перелік можна переглянути тут: https://bit.ly/30Cl71D