profile-photo

Михайло Поляков

Менеджер з питань фіскального регулювання Компанії Філіп Морріс Україна

Біографія

Закінчив у 2007 з відзнакою Факультет економіки, менеджменту та права Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) за спеціальністю Фінанси (ступінь – Магістр).

Михайло очолював раду студентського самоврядування факультету, а згодом і університету, пізніше був представником КНТЕУ у Раді студентського самоврядування при Київському міському голові та Всеукраїнській студентській раді при Міністерстві освіти і науки.

Трудову діяльність розпочав у червні 2003 р. у Головному проектно-виробничому і сервісному центрі комп’ютерних фінансових технологій Мінфіну. У серпні 2006 р. був призначений на посаду начальника відділу проектування та програмних системних засобів зазначеного підприємства. Вперше набував практичних навичок державної служби під час стажування у 2005 р. в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності. З 2007 р. — працював у відділі бюджетного фінансування та платежів Фінансового управління Національної комісії з питань регулювання зв’язку України. З 2009 р. — працював у Департаменті податкової та митної політики Міністерства фінансів України, з 2010 р. очолював відділ в Управлінні податкової та митної політики. Одним з важливих досягнень під час роботи в Міністерстві фінансів України вважає участь у розробці проекту Податкового кодексу України. У 2011-2016 роках працював в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, займав посаду заступника заві­дуючого відділом бюджетно-податкової політики Департаменту з питань фінансової політики.

Наразі працює Менеджером з питань фіскального регулювання Компанії Філіп Морріс Україна.

Упродовж 2007–2011 рр. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі Науково-дослідного фінансового інституту державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. За результатами досліджень опуб­лікував 15 наукових праць. У 2015 р. захистив дисертацію за темою «Фінансування інвестицій у розвиток сфери зв’язку України» на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

У 2013–2015 рр. пройшов короткотермінові стажування за сприяння Німецького Товариства з Міжнародного Співробітництва (GIZ) ГмбХ (2013), Європейської Академії Берліну (2014) та Об’єднаного Віденського Інституту (2015).

У 2016 році закінчив програму «Лідерство в державних фінансах» в Київській Школі Економіки.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2015). Відзначений подяками Прем’єр-міністра України, Міністра фінансів України, Голови Націо­нальної комісії з питань регулювання зв’язку України.