fbpx

 

 

Як збільшити експорт та пришвидшити економічне зростання в Україні, що зумовлене розвитком приватного сектора?

Дана стаття досліджує перешкоди та шляхи зростання трьох найважливіших експортних галузях української економіки – виробництві, сільському господарстві та ІТ (спільно їх називають MAIT). Перші два сектори історично були основою експорту країни. Загалом на них припадає 78,1% від загальної вартості експорту, тоді як їх сукупна частка у ВВП становить 35% (станом на 2016 рік). Хоча роль ІТ все ще менша, вона зростає дуже швидкими темпами. У 2016 році ІТ-сектор складав 2,9% експорту України та 2% ВВП.

 

Дослідження наочно демонструє, що експортний потенціал усіх трьох секторів не досяг свого максимуму. Кількість фірм на душу населення в українських секторах MAIT нижча, ніж у відповідних секторах ЄС. Малі та середні бізнеси недостатньо представлені (порівняно з ЄС). Показник відкриття нових бізнесів низький: менше 10% на рік з 2013-2016 років. Іншими словами, нові підприємства з’являються в недостатній кількості, темпи їх зростання низькі, і багато з них продовжують працювати, навіть якщо їх продуктивність є нижчою за ринкову. Продовження процесу ведення бізнесу із заниженими показниками перешкоджає перерозподілу ресурсів від невдалого до зростаючого бізнесу.

 

Стаття дає рекомендації щодо стимулювання експорту та сприяння економічному зростанню приватного сектора. Ці рекомендації спрямовані на активізацію створення та зростання фірми, збільшення інвестицій (особливо прямих іноземних інвестицій) та усунення існуючих перешкод до зростання фірм. У рекомендаціях наголошується на важливості впровадженні зміни політик, спрямованих на вирішення інституційних проблем України, включно з посиленням верховенства права та усунення зловживань монополією влади. Ці зміни мають вирішальне значення для поліпшення загального бізнес-середовища та є необхідними умовами для належного функціонування банківської системи та розвитку ринків капіталу (шляхом забезпечення захисту прав власності та кредиторів, виконання контрактів, прозорості в діловій звітності тощо).

 

Більш конкретні рекомендації включають розробку програм банківського фінансування малого та середнього бізнесу та внесок у покращення інфраструктури венчурного фінансування для залучення коштів та підприємницького досвіду з розвинених країн, а також розвиток інфраструктури для переказів платежів та експортно-орієнтованої доставки товарів.