fbpx

Управлінський облік

Опис

Цей курс продовжує розвивати досвід студентів у сфері бухгалтерського обліку та фінансів. На відміну від курсів BBA, курс магістерського рівня буде зосереджений на практичних техніках і більш просунутій методології роботи фінансових і управлінських аналітиків, фінансових контролерів і фінансових директорів у транснаціональних компаніях. Курс включає теорію, практичне застосування бюджетування та фінансового моделювання та методи вирішення проблем в управлінському обліку. Студенти познайомляться з різними питаннями бухгалтерської та фінансової роботи.

 

Кому буде цікаво

 • Студенти або будь-хто, хто зацікавлений у продовженні кар’єри в управлінні, наразі готовий вивчити підходи управлінського обліку, бюджетування та фінансового планування.
 • Аналітики, фінансові контролери, бухгалтери

 

Після навчання ви зможете

 • Готувати звіт про прибутки та збитки, баланс, звіт про рух грошових коштів на основі різних вхідних даних
 • Готувати мастер-бюджет компанії
 • Створити та аналізувати різноманітні звіти з управлінського обліку, включно з основним бюджетом для компанії чи стартапу
 • Аналіз ефективності та результативності діяльності на основі різних методів фінансового аналізу
 • Аналізувати CVP/BEP компанії чи проекту, аналізуйте економіку компанії та економіку підрозділу
 • Підготувати управлінські презентації зі зв’язними висновками
 • Аналізувати операційні та стратегічні переваги, щоб приймати управлінські рішення
 • Оцініти кредитну структуру та кредитоспроможність компанії
 • Проаналізувати витрати ABC/ABM, драйвери витрат тощо

 

Необхідні попередні знання

Базові знання лінійної алгебри

 

Хто викладає

Андрій Дробот – Викладач Київської школи економіки

 

Мова навчання

Англійська

 

Як проходить навчання

Дві лекції на тиждень на протязі семи тижнів

 

Коли проходить навчання

6 березня – 28 квітня, двічі на тиждень

 

Вартість

10 000 грн

 

Програма курсу

1. Гомогенні функції.

2. Кардинальна та ординальна корисності. Гомотетичні функції та їхні властивості.

3. Увігнуті функції у скінченновимірних просторах. Увігнуті функції в економіці.

4. Квазіувігнуті функції. Диференціальні критерії увігнутості.

5. Власні значення та вектори.

6. Лінійні різницеві рівняння.

7. Звичайні диференціальні рівняння.