Організаційна поведінка

Курс програми MBA та MDT

Опис

Організаційна поведінка – це наука про поведінку людей в організації. Це дослідження того, що люди думають, відчувають і роблять в організаціях. Принципи організаційної поведінки вчать, як розуміти, впливати і прогнозувати організаційні події. Це сфера дослідження, яка вивчає вплив, який особи, групи та структури мають на поведінку в організації з метою підвищення ефективності організації.

 

Після закінчення курсу учасники вмітимуть:

 

– Діагностувати організаційну поведінку;

– Визначати фактори, що впливають на поведінку співробітників;

– Генерувати інструменти впливу на поведінку співробітників.