Математика для економістів IV: Лінійна та нелінійна динаміка

Опис

Дослідження, пов’язані з нелінійною економічною динамікою, останнім часом стали більш помітними як у мікро-, так і в макроекономіці. Міні-терм IV має на меті ознайомити студентів з теорією нелінійних динамічних систем та показати, як її інструменти та методи використовуються при дослідженні динамічних економічних моделей. Мета цього міні-курсу – представити кілька важливих понять та ідей з цієї теорії в максимально простій формі. Зокрема, ми спочатку згадаємо деякі основні елементи теорії рівнянь лінійної різниці, потім перейдемо до теорії нелінійних рівнянь різниці, а саме до одно- та двовимірних карт, включаючи такі теми, як стабільність, теорія біфуркації та маршрути до хаосу.

Єдиною умовою для проходження курсу є стандартний досвід з обчислення та лінійної алгебри.