Математика для економістів ІІІ

Курс програми EA

Опис

Під час курсу студенти вивчають деякі спеціальні класи функцій, а саме: однорідні та гомотетичні функції, увігнуті та квазіувігнуті функції. Також розглядається поняття диференціальних рівнянь, їх систем та пояснюється, як вони використовуються для опису динаміки ряду моделей в економіці.