Математика для економістів І

Курс програми EA

Опис

Курс допомогає студентам засвоїти основні математичні інструменти, які використовуються в мікро- та макроекономіці, економетриці, прикладній економіці та бізнес-програмах. Розглядаються такі теми: матриці та детермінанти; вектори, їх довжина та внутрішній продукт; лінійна незалежність; обмеження, закриті та відкриті множини; функції декількох змінних та інше.