Макроекономіка

Курс магістерської програми з публічної політики та врядування

Опис

На цьому курсі студенти вивчатимуть базові принципи макроекономіки, які потрібні для розробки та аналізу публічної політики. Курс буде розпочато з розгляду базової макроекономічної концепції – валового внутрішнього продукту.

 

Студенти вивчатимуть основні складові системи національних рахунків, зв’язки між макроекономічними агрегатами та секторами економіки, різницю між номінальними та реальними показниками.

 

На курсі студенти будуть досліджувати, як досягається рівновага в економіці через взаємодію сукупної пропозиції та попиту, розглянуть класичний та кейнсіанський погляди на економіку, проаналізують взаємодію макроекономічних змінних у короткостроковій та довгостроковій перспективі – випуску, зайнятості та безробіття, споживання, заощаджень та інвестицій, грошей та відсоткових ставок, проаналізують чинники економічного зростання та бізнес цикли, особливості відкритої економіки. Також студенти вивчатимусть основні інструменти фіскальної та монетарної політики.