Глобалізація та управління

Опис

Курс спрямовано на аналіз головних проблем, які виникають у сфері державного управління та міжнародного розвитку з погляду глобалізації. Студент(к)и навчаться критично оцінювати природу глобалізації та її вплив на розуміння держави. Протягом усього курсу глобалізація розглядатиметься як явище, що динамічно розвивається, відтак, увага приділятиметься аналізу головних тенденцій її розвитку, аналогічним прикладам з історії та протиріччями, які нею зумовлюються.

Мета курсу – допомогти студент(к)ам опанувати фундаментальні аналітичні навики, необхідні для розуміння сучасних глобальних перетворень у політичній та економічній сферах та їх впливу на формування політики. Після завершення навчання, студент(к)и навчаться ставити складні питання щодо глобалізації та використовувати аналітичні інструменти для одержання відповідей.