fbpx

Статистичний аналіз для бізнесу

Опис

Курс націлений на розвиток “аналітичного” мислення, що надасть змогу студентам оцінити, як дані можуть покращити діяльність, виявити можливості, допомогти в прийнятті рішень, а також критично оцінити результати існуючої літератури.

Він ознайомить студентів зі статистичними інструментами, необхідними в бізнесі та економіці. Курс включає описову статистику, випадкові величини, розподіли ймовірностей, оцінку та тестування гіпотез, методи вибіркового опитування, кореляційний та регресійний аналіз, прогнозування часових рядів.

 

Цей курс є обов’язковим на магістратурі з бізнес-адміністрування з використанням штучного інтелекту та аналізу даних (MBAI). Студенти навчатимуться вирішувати реальні кейси використовуючи MS Excel та мову програмування Python.