Реформа держкомпаній як поштовх до розвитку конкурентних ринків

9/21/2021 from 10:00 AM to 11:55 AM ISSTВ Україні вже протягом тривалого часу говорять про необхідність так званої «великої» приватизації. Останнім випадком вдалої приватизації великого державного підприємства в Україні стала «Криворіжсталь» ще в далекому 2005 році. Наразі, Фонд державного майна України планує провести аукціони щонайменше двох великих об’єктів («ОГХК» та «Більшовик») до кінця цього року.
- Що може бути «стоппером» приватизації на теперішньому етапі?
- Чи є вторований шлях, яким може рухатися наша країна, щоб нарешті відновити велику приватизацію після 16-ти річного простою?
21 вересня запрошуємо долучитися до конференції, де унікальним та успішним досвідом реформування держпідприємств поділиться відомий японський економіст, доктор Мотошіге Ітох. Під час лекції спікер розкаже про те, як Японії вдалося перетворити державні компанії на ефективні інвестиційно привабливі підприємства. Зокрема, доктор Ітох торкнеться теми впливу дерегуляції на приватизацію та конкурентні ринки на прикладі залізниці та сектору енергетики.
У другій частині заходу відбудеться панельна дискусія за участі представників Посольства Японії в Україні, Міністерства економіки України, керівників держкомпаній України та Напрямку з досліджень та аналізу політики у сфері корпоративного управління KSE. Під час дискусії учасники обговорять способи імплементації досвіду приватизації Японії в Україні.

Спікери панельної дискусії:
- Крістіна Голубицька, заступниця Міністра економіки України
- Олександр Камишін, в.о. голови правління «Укрзалізниця»
- Максим Юрков, член правління «Укренерго»
- Дмитро Яблоновський, незалежний консультант з корпоративного управління, член редколегії VoxUkraine
Модератор: Володимир Ланда, заступник головного редактора «Forbes Україна»
Дата і час: 21 вересня, 10.00 - 12.00
Місце: ICU Event Hall, Київська школа економіки (вул. М. Шпака, 3)
Пряма трансляція заходу відбудеться на сторінці KSE у Facebook.
Організатори заходу: Київська школа економіки і Посольство Японії в Україні.
___________________________________________________________________________
In Ukraine, the need for large-scale privatization was the point of discussion for a long time. Privatization of Kryvorizhstal in 2005 was the last case of successful privatization of a large state-owned enterprise. Currently, the State Property Fund of Ukraine plans to hold auctions of at least two large facilities («OGHC» and «Bolshevik») by the end of this year.
- What can be the «stopper» of privatization at this stage?
- Іs there a paved way for our country to finally resume large-scale privatization after a 16-year downtime?
On September 21, we invite you to join the conference, where a well-known Japanese economist, Dr. Motoshige Itoh will share the unique and successful experience of reforming state-owned enterprises. During the lecture, the speaker will talk about how Japan has managed to transform state-owned companies into efficient enterprises, which are attractive for investments. In particular, Dr. Itoh will consider the impact of deregulation on privatization and the competitive market on the example of the railways and the energy sector.
The second part of the event will be panel discussion. The participation will take representatives of the Embassy of Japan in Ukraine, the Ministry of Economy of Ukraine, heads of state companies in Ukraine and the Research and Analysis of Corporate Governance KSE. During this part, participants will discuss ways to implement the experience of Japanese privatization in Ukraine.

Panel discussion speakers:
- Kristina Holubytska, Deputy Minister for Economic of Ukraine;
- Olexandr Kamyshin, acting Chairman of the Management Board of Ukrzaliznytsia;
- Maksym Yurkov, member of the Management Board of Ukrenergo;
- Dmytro Yablonovsky, independent corporate governance consultant, member of the VoxUkraine Editorial Board
Moderator: Volodymyr Landa, Deputy Editor-in-Chief at Forbes Ukraine
Date and time: September 21, 10.00 - 12.00
Venue: ICU Event Hall, Kyiv School of Economics (3 M. Shpaka Street)
The event will be broadcast live on KSE’s Facebook page
Organizers of the event: Kyiv School of Economics and the Embassy of Japan in Ukraine.

Registration Type

Private Free

Free

Total
0
$0.00
Venue

Host: {{EventInfo.Host.Name}}
Share This Event

Публічна оферта   |   Опис ТОВ КШЕМ