Чому платіжний баланс важливіший за курс долара?

Дослідниця Центру аналітики зовнішньої торгівлі Trade+ при Київській школі економіки Ольга Ніколаєва відповідає на запитання про платіжний баланс.

Що таке платіжний баланс і чому він є важливим?

 

Платіжний баланс підраховує всі операції, які здійснюють особи, компанії та державні органи України з фізичними особами, компаніями та державними органами за межами країни. Він підсумовує результати міжнародної торгівлі та фінансових операцій за певний період, наприклад, за рік. Таким чином платіжний баланс описує притік та відтік іноземної валюти в Україну.

 

З чого складається платіжний баланс?

 

Платіжний баланс складається з поточного рахунку та рахунку капіталу.

Поточний рахунок підсумовує результати торгівлі товарами та послугами, чистий дохід від інвестицій (виплата дивідендів) та прямі платежі (наприклад, перекази від заробітчан). Рахунок капіталу відображає прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції, зовнішні позики.

 

Що характерно для поточного рахунку України?

 

Для України є характерним дефіцит торгівлі товарами (імпорт товарів перевищує експорт товарів). У 2018 році дефіцит поточного рахунку становив 4,7 млрд дол. США або 3,4% ВВП. Раніше, дефіцит поточного рахунку досягав 9% ВВП, як це було, наприклад, у 2013 році. Ситуація змінюється в кризові роки, коли спостерігається стрімке скорочення імпорту. Щодо торгівлі послугами, то зазвичай тут є профіцит торгівлі – експорт послуг перевищує імпорт завдяки послугам транспортування газу.

Загалом баланс торгівлі товарами перевищує баланс торгівлі послугами та інші статті поточного рахунку, тому баланс поточного рахунку формується із дефіцитом і вказує на відтік валюти з країни.

 

Чим поганий торговий дефіцит в Україні?

 

Постійно високий дефіцит поточного рахунку формується в основному за рахунок споживання, часто супроводжується надмірним збільшенням кредитування, фіскальним дефіцитом (держава витрачає більше, ніж має коштів). Така ситуація не є стійкою в довгостроковій перспективі і під час макроекономічної нестабільності призводить до руйнівних наслідків, вирівнюючи баланс. Українці добре знайомі з таким сценарієм, бо мали подібний досвід як у 2008-2009, так і у 2014-2015 роках.

 

Що вирівнює дефіцит торгового балансу в Україні?

 

Окрім поточного рахунку, іншою складовою платіжного балансу є рахунок капіталу. До нього входять прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції, боргові зобов’язання, як довгострокові так і короткострокові, як приватного так і державного сектору, торговельні кредити.

У 2018 році профіцит фінансового рахунку становив 7,5 млрд дол. США, тобто був більшим дефіциту поточного рахунку (4,7 млрд дол. США), отже загалом у 2018 році був профіцит платіжного балансу, що дозволило поповнити золотовалютні резерви України.

 

Короткострокові кредити та прямі іноземні інвестиції – в чому різниця?

 

Прямі іноземні інвестиції означають вкладення коштів у розвиток економіки, вони є довгостроковими. Під час кризи не так легко продати такі активи як, наприклад, завод чи банк. Тому вони є більш стабільним джерелом надходження. Короткострокове кредитування є дуже залежним від зовнішньої кон’юнктури, і у разі несприятливої ситуації притік за цим джерелом дуже швидко може перетворитись на значний відтік, ще більше поглиблюючи кризу. Відповідно, дуже несприятливою і загрозливою є ситуація, коли значний дефіцит торгового балансу покривається за рахунок короткострокових запозичень. Більш сприятливим є притік прямих іноземних інвестицій і довгострокового кредитування.

 

Що відбувається, коли надходжень недостатньо?

 

Якщо надходжень недостатньо, різниця покривається шляхом витрачання міжнародних валютних резервів країни. Саме таким чином забезпечувалась стабільність національної валюти при фіксованому валютному курсі в Україні (до 2014 року). Проте такий варіант створює хибне відчуття стабільності, а резерви не є нескінченними і в разі суттєвої кризи дуже швидко закінчуються. Тоді зазвичай настає обвал валютного курсу  (знецінення гривні).

Іншим варіантом вирівнювання ситуації є плаваючий валютний курс, що дозволяє не накопичувати макроекономічні дисбаланси. В разі послаблення гривні, імпорт дорожчає, а отже, попит на нього зменшується, український експорт, навпаки, стає дешевшим для іноземних покупців, і таким чином баланс корегується.