fbpx

Прогнозні оцінки розвитку аграрних ринків

Вторгнення РФ в Україну, як одного з найбільших у світі виробників сільськогосподарської продукції, призвело до різкого зростання цін на зернові та олійні культури на світовому ринку. Індекс цін ФАО досягнув історичного максимуму: 159,7 у березні та 154 у червні 2022 року. У період пандемії 2020-2021 років індекс не перевищував 125,7. Це призводить до того, що світ стикається з безпрецедентним інфляційним тиском (ФАО, 2022). Використовуючи модель AGMEMOD та з наведеними нижче припущеннями, в звіті оцінюється врожайність сільськогосподарських культур та виробництво м’яса в Україні у 2022–2030 роках, а також розглядається питання щодо впливу експортних потоків на посівні та збиральні кампанії.

Прогноз розвитку аграрних ринків України

Сценарії фінансової допомоги виробникам рослинницької продукції

Прогнози врожаю на 2050 рік

Прогноз ринку зернових та олійних культур на 2030 рік: 2023 рік — припущення про кінець війни

Сценарії: Прогнози для відкритого та заблокованого експорту

МЕТОДОЛОГІЯ

Модель AGMEMOD застосована для оцінки перспектив аграрного сектору України та ринків за різних сценаріїв розвитку війни. Це економетрична, частково-рівноважна, багатонаціональна та багаторинкова модель. Вона охоплює всі країни-члени ЄС, деякі країни, що не входять до ЄС, такі як Україна, балканські країни та Казахстан, а також стилізована версія решти країн світу (RoW). Модель надає річні прогнози для ринків основної сільськогосподарської продукції до 2030 року. Ринки представлені прирівнюванням попиту та пропозиції, запасів, міжнародної торгівлі та ринкової ціни. Вони відображають поведінкові реакції економічних агентів на зміни цін та екзогенні змінні, до яких відносяться інструменти сільськогосподарської політики, ВВП, валютний курс, тарифи на імпорт тощо. Параметри рівнянь зазвичай оцінюються як регресії часових рядів. Ціни на товари коригуються з дотриманням підходу часткової рівноваги для ринкової рівноваги кожноного товарного ринку. Лагові ендогенні змінні вводять (рекурсивну) динамічну поведінку, коли вони вводяться як детермінант рівноважної пропозиції та/або попиту в наступному періоді (Ніколюк та ін., 2021).