Мікроекономіка ІІ для БФЕ

Description

Навчальний курс мікроекономіка II знайомить студентів з виробничими теоріями.Використовуються математичні та аналітичні інструменти для вивчення поведінки фірми, властивостей рішень фірми у довгостроковій та короткостроковій перспективі, дуалізму максимальної прибутковості та мінімізації витрат.
В рамках курсу вивчається рівновага на конкурентному ринку, аналізується вплив податкової політики на споживчі та виробничі надлишки; використовуючи концепцію оптимуму Парето, досліджується ефективний розподіл ресурсів в ринковій економіці, обговорюються перша і друга фунадментальні теореми
економіки добробуту.

В кінці цього курсу, серед іншого, студенти повинні вміти:
 Аналізувати рішення, прийняті фірмами у довгостроковій та короткотерміновій перспективі;
 Визначити попит на вклади та постачання товарів на основі застосування методів максимізацію прибутку та мінімізації вартості в конкурентних та неконкурентних ринкових середовищах;
 Зрозуміти значення маржинального доходу та граничних витрат та їх відповідності рентабельності фірми.
 Вивести криву пропозиції фірми- конкурента;
 Розуміти основні характеристики різних ринкових структур

Credits

33