UEW: The Battle for Trust. Modern Challenges for Business and Regulators in the Era of Post-Truth

5/20/2019 from 7:00 PM to 8:30 PM ISST


Open economies grow faster and have more spread of technology and ideas, but the erosion of public trust and the persistence of economic uncertainty have opened the door to mistrust and isolationism, from state, companies, and individuals. According to the Edelman Trust Barometer, 2017 was the first time the study found a decline in trust across all four of the institutions -  business, media, government, and NGOs.

In the age of post-truth, political and societal turbulence, the only certainty is uncertainty - that is where the “need for effective corporate communications” comes in. But what is the essence of the corp comm: media relations, public relations, crisis communication, B2H, or all the above mentioned? What are the best government and corporate communication practices? And is there any difference between them? Their points of view on these and other questions, as well as their insights of successful and credible communications in private and public sector, will share with the audience the high-profile speakers.

Speakers:

  • Dmytro Sologub, Deputy Governor, NBU
  • Svitlana Chyrva, Visa Country Manager for Ukraine & Moldova, Acting Country Manager for Belarus (ТВС)
  • Denys Dovhopolyi, Co-founder and managing partner at GrowthUP Group, president of GrowthUP Business Accelerator.
  • Tymofiy Mylovanov, KSE Honorary President


Please note! Language - Ukrainian without translation.

Ukraine Economy Week: Financial Futurism is a series of events organized by Kyiv School of Economics jointly with the National Bank of Ukraine and Visa. The Week is centered around the Annual Research Conference of the National Bank of Ukraine organized in cooperation with Narodowy Bank Polski. The focus of the Week is the future of finance in its multiplicity of dimensions.

____________

Відкрита економіка зростає швидше і має більше поширення технологій та ідей, але ерозія публічної довіри і продовження економічної невизначеності відкрили двері для недовіри і ізоляціонізму від держави, компаній та окремих осіб. Згідно з барометром довіри Едельмана, дослідження 2017 року вперше виявило зниження довіри до всіх чотирьох установ - бізнесу, ЗМІ, уряду та НУО.

В епоху пост-істини, політичної та суспільної турбуленції, єдиною визначеністю є невизначеність - саме так зародилась “потреба ефективної корпоративної комунікації”. Але в чому полягає суть корпоративної комунікації: відносини зі ЗМІ, зв'язки з громадськістю, комунікаційна криза, B2H, або ж усе вищезазначене? Які найкращі практики державної та корпоративної комунікації? І чи є між ними різниця?  Професійні доповідачі поділяться з аудиторією своїм баченням на ці та інші питання, а також розкриють ідеї успішних і надійних комунікацій в приватному і державному секторі.

Спікери: 

  • Дмитро Сологуб, Заступник Голови НБУ
  • Денис Довгополий, Cпівзасновник і керуючий партнер GrowthUP Group, президент бізнес-акселератора GrowthUP
  • Світлана Чирва,  Регіональний менеджер компанії Visa в Україні та Молдові, виконуючий обов’язки регіонального менеджера в Республіці Білорусь
  • Тимофій Милованов, Почесний президент KSEЗауважте! Мова - українська без перекладу.

Ukraine Economy Week: Фінансовий футуризм - це серія заходів, співорганізованих Київською школою економіки, Національним банком України та Visa. Подія зосереджена навколо щорічної дослідницької конференції Національного банку України, організованої у співпраці з Національним банком Польщі. У центрі уваги Тижня є майбутнє фінансів/фінансового сектору в усій багатогранності аспектів та чинників впливу. Повний перелік подій: uew.com.ua

Registration for this event is closed.

Venue

Host: {{EventInfo.Host.Name}}
x