Реєстрація на Магістерський тест навчальної компетентності

Цього року вступники на магістерські програми Київської школи економіки мають скласти магістерський тест навчальної компетентності. Зміст тесту визначено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності.Тест складається з двох частин: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного компонентів. Усього передбачено 33 завдання. На виконання тесту відведено 75 хвилин. Демонстраційний варіант можна пройти за посиланням.

Зареєструватися на МТНК

Опис

Реєстрація триває з 27 червня до 18 липня включно. Вступник має заповнити реєстраційну форму і прикріпити туди скановані копії (фотокопії) таких документів:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).

 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти МТНК (зокрема за кордоном). Заповнити анкету-заяву потрібно вручну або в машинописному варіанті, а підпис і власне ім’я проставити вручну. 

 

Ми перевіримо наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення. У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник може звернутися за контактами

 

+38(067) 434-71-63 

[email protected]

 

*Важливо! Вкажіть, будь ласка, при реєстрації свій актуальний номер телефону, щоб ми могли швидко сконтактувати з вами за потреби. 

Більше інформації Менше інформації
Початок

2022-06-27