Теорії управління та адміністрування

Опис

Курс спрямований на формування розуміння основних концепцій і підходів до менеджменту організацій загалом та у сфері публічного управління зокрема. Він охоплюватиме головні віхи розвитку науки про управління: від її зародження через науковий менеджмент Тейлора та його критику прихильниками теорій людських відносин – і до сучасних ідей організацій як екосистем. Усі ці підходи буде об`єднано в декілька “моделей”, головні тези та висновки яких студент(к)и “примірятимуть” до тих організацій, в яких вони працюють, критично переосмислюючи їх структуру та функціонування.

Окрема увага приділятиметься дискусії між прихильниками різних новітніх підходів до публічного управління. Буде обговорено відмінності між новим публічним управлінням (New Public Management), ідеями неовеберіанської держави (neo-Weberian state), новим публічним врядуванням (New Public Governance) та низкою інших пов`язаних концепцій.