Проектний менеджмент

Опис

Курс покликаний допомогти студентам зрозуміти специфіку проектної діяльності, здобути навички проектно-орієнтованого мислення і опанувати техніки та інструменти планування проектів і управління ними.

Заняття відбуватимуться у тренінговому форматі через поєднання коротких лекцій-дискусій та роботу у міні-групах над наскрізним кейсом, який дозволить наочно “побачити” різні етапи проектного менеджменту. Разом з тим, незважаючи на домінування практичної роботи, курс матиме і теоретичну складову, яка полягатиме  у вивченні основних підходів до управління проектами, командами та часом.