Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

 

Статут Приватної установи «Університет «Київська школа економіки»

 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

 

Ліцензії про право здійснення освітньої діяльності

 

Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

 

Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм МОН України

 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм НАЗЯВО

 

IQA CEEMAN (міжнародна акредитація якості Асоціації з розвитку менеджменту в країнах Центральної та Східної Європи)

 

Інформація про структуру та склад керівних органів Університету

 

Стратегія розвитку Університету 2022

 

Положення про організацію освітнього процесу в Університеті

 

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти Університету

 

Положення про Вчену раду Університету

 

Положення про Конференцію трудового колективу Університету

 

Положення про слухачів Університету

 

Концепція освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації/професійного розвитку керівників, професіоналів та фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент»

 

Кадровий склад університету, згідно з ліцензійними умовами, для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (вид освітньої діяльності – підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування)

 

Кадровий склад університету згідно з ліцензійними умовами для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітніми програмами: «Бізнес-економіка», «Економіка і великі дані» спеціальності 051 Економіка та «Програмна інженерія та бізнес-аналіз», «Бізнес-аналіз в ІТ» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Кадровий склад університету, згідно з ліцензійними умовами, для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітньою програмою Право / Law спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

 

Переліки навчальних дисциплін/курсів освітніх програм Університету (навчальні плани)

 

Кодекс доброчесності студентів та слухачів

 

Антибулінгові політики

 

План заходів, вжиття яких спрямоване на запобігання протидію булінгу (цькуванню)

 

Зразки документів про освіту

 

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень Університету

 

 

Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Інформація щодо наукових напрямів діяльності Університет

 

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

 

Бюджет закладу освіти, Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього та Звіт про використання та надходження коштів

 

Інформація про проведення тендерних процедур

 

Штатний розпис на поточний рік

 

Порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників у Приватній установі “Університет “Київська школа економіки”

 

Оголошення про конкурси на заміщення вакантних посад:
– президента Університету
– науково-педагогічних працівників

 

Політики та процедури для викладачів Університету

 

Матеріально-технічне забезпечення університету (згідно з ліцензійними умовами)

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Акредитація

 

Проєкт освітньої програми МВАІ

 

Освітня програма МВАІ 21 (нова редакція)

 

Освітня програма МВАІ 20

 

Навчальний план MBAI 20

 

Навчальний план MBAI 21

 

MBA students Handbook

 

Рецензії та відгуки роботодавців на освітню програму MBAI

 

Повідомлення та Заява про проведення первинної акредитації освітньої програми МВАІ

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми MBAI

 

 

Наказ про призначення експертної групи

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

 

 

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

 

 

Експертні висновки акредитаційних експертиз освітніх програм:
– Експертний висновок ОПП «Економіка бізнесу та фінансів»
– Експертний висновок ОНП «Економічний аналіз»
– Експертний висновок ОПП «Публічна політика та врядування»
– Експертний висновок ОПП «Бізнес-адміністрування»

 

Контактна інформація:

email: [email protected]org.ua, тел.: +380 44 492 8012, адреса: вул. Миколи Шпака 3, м. Київ, 03113.