Доступ до публічної інформації

Статут Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» (нова редакція)

Ліцензії про право здійснення освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію

– Експертні висновки акредитаційних експертиз освітніх програм

* Експертний висновок ОПП «Економіка бізнесу та фінансів»

* Експертний висновок ОНП «Економічний аналіз»

* Експертний висновок ОПП «Публічна політика та врядування»

* Експертний висновок ОПП «Бізнес-адміністрування»

Інформація про структуру та склад керівних органів Університету

Положення про організацію навчального процесу в Університеті (нова редакція) 

– Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти Університету

– Положення про Вчену раду Університету

Положення про Конференцію трудового колективу

– Переліки навчальних дисциплін/курсів освітніх програм Університету

– Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Університету

– Зразки документів про освіту

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень Університету

– Звіти президента Університету за 2018 рік

– Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

– Штатний розпис на 2019 рік

– Оголошення про конкурси на заміщення вакантних посад

* Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади президента Університету

* Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

– Відомості про право здійснення освітньої діяльності

– Контактна інформація: email – [email protected], телефон – 38 044 492 80 12