Доступ до публічної інформації

– Статут Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» (нова редакція)

– Ліцензії про право здійснення освітньої діяльності

– Сертифікати про акредитацію

– Експертні висновки акредитаційних експертиз освітніх програм

* Експертний висновок ОПП «Економіка бізнесу та фінансів»

* Експертний висновок ОНП «Економічний аналіз»

* Експертний висновок ОПП «Публічна політика та врядування»

* Експертний висновок ОПП «Бізнес-адміністрування»

* Експертний висновок ОПП «Бізнес-адміністрування у галузі штучного інтелекту та баз даних»

– Інформація про структуру та склад керівних органів Університету

Положення про організація освітнього процесу в Університеті

– Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти Університету

– Положення про Вчену раду Університету

Положення про Конференцію трудового колективу

– інші документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

– Переліки навчальних дисциплін/курсів освітніх програм Університету

– Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Університету

– Зразки документів про освіту

– Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень Університету

– Звіти президента Університету

* Звіт президента Університету за 2016 рік

* Звіт президента Університету за 2017 рік

* Звіт президента Університету за 2018 рік

– Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

– Фінанси Університету

* Бюджет/кошторис Університету на 2018 рік та всі зміни до нього

* Фінансовий звіт за 2018 рік (звіт про використання та надходження коштів)

* Інформація щодо проведення тендерних процедур

– Штатний розпис на 2018 рік

– Оголошення про конкурси на заміщення вакантних посад

* Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади президента Університету

* Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

– Контактна інформація: email – [email protected], телефон – 38 044 492 80 12