Нові курси магістерських програм з Економічного аналізу та Економіки бізнесу і фінансів

 

 

З 2 березня стартують нові курси магістерських програм з Економічного аналізу та Економіки бізнесу і фінансів. На курсах викладають професори, які отримали освіту за кордоном, мають ступінь Ph.D. та значний дослідницький та практичний досвід. Курси викладаються англійською мовою.

 

 

 • Курс Управлінський облік зосереджений на практичних методах роботи фінансових та управлінських аналітиків, фінансових контролерів і фінансових директорів в багатонаціональних компаніях. Викладач – Андрій Дробот.

 

 • Курс Поведінкова економіка та фінанси надає детальний огляд різних тем поведінкової економіки (наприклад, таких як нестандартні переваги) і поведінкових фінансах (включаючи поведінкові корпоративні фінанси), включаючи поведінкову державну політику (поштовх, архітектура вибору) і заперечення. Викладач – Володимир Вахітов, Ph.D

 

 • Мета курсу Поглиблена фінансова економіка: фінансові та реальні варіанти полягає в тому, щоб надати студентам повне розуміння теорії ціноутворення без арбітражу для нелінійних похідних і забезпечити їх фундаментальними математичними і числовими інструментами. Ми також обговоримо практичну реалізацію моделей ціноутворення і використання похідних в управлінні ризиками та фінансової інженерії. Крім того, ми розглянемо застосування методів визначення ціни опціону для оцінки акцій, облігацій і різних інвестиційних проектів (реальних опціонів). Викладач – Олеся Верченко, Ph.D.

 

 • Після курсу “ Вибрані теми з контрольованого та непідконтрольного машинного навчання” ви отримаєте робочі знання з основних інструментів машинного навчання за допомогою програм R. Курс охоплює як непідконтрольні, так і контрольовані техніки машинного навчання, зосереджуючи увагу на їх користі для вирішення різних економічних та фінансових питань. Викладач – Міхнеа Константінеску, Ph.D.

 

 • Мікроекономіка III – третя частина циклу мікроекономіки. Курс охоплює низку важливих тем: монополія, цінова дискримінація, основні концепції теоретичного рішення теорії ігор, Олігополія, основні елементи економіки інформації. Викладач – Павло Прокопович, Ph.D.

 

 • Статистика та економетрика IV – четверта частина циклу економетрики. Курс призначений для ознайомлення студентів з такими поняттями, як корінь з одиниці, стаціонарність, коінтеграція та хибні регресії, а також останніми розробками уніваріантних та багатоваріантних технік моделювання часових рядів. Метою курсу є надання студентам як твердої теоретичної бази, так і інтенсивної практики в цій галузі. Викладач – Ганна Вахітова, Ph.D.

 

 • Математика для економістів III охоплює ряд важливих тем, які часто використовуються в економічних моделях. По-перше, вивчаються деякі спеціальні класи функцій, а саме однорідні та гомотетичні функції, а також увігнуті та квазіувігнуті функції.Потім фокус рухається до власних значень та власних векторів квадратних матриць та їх застосувань для розв’язання різницевих рівнянь. В останній частині курсу вводяться поняття диференціального рівняння та система таких рівнянь та пояснюється, як вони використовуються для опису динаміки ряду моделей економіки. Викладач – Павло Прокопович, Ph.D.

 

 • Поглиблена макроекономіка Цей курс – вступ до сучасного макроекономічного моделювання. Перша частина курсу присвячена моделі зростання та її розширенням, що є основою більшості макромоделей, а також аналітичним та числовим підходам до її вирішення. Теми включатимуть конкурентну та рекурсивну рівновагу, динамічне програмування тощо. У другій частині курсу ми введемо фіскальну та монетарну політику до моделі зростання та розглянемо, серед інших, нові кейнсіанські, оптимальні моделі оподаткування та державного боргу. В цілому курс надасть сукупність інструментів та їх застосування до конкретних макроекономічних питань. Для деяких тем будуть використані MatLab та Dynare. Викладач – Сергій Кіяшко, Ph.D.

 

Тривалість та формат курсів:

 

 • Заняття проходять в денний час два рази на тиждень.
 • Навчальний семестр триває 8 тижнів з 2 березня до 24 квітня 2020 року.
 • За результатами успішного проходження курсу кожен учасник отримує сертифікат.

 

Вартість одного курсу: 6000 грн

 

Менеджерка курсів: Марія Пашкова, [email protected], 380685580015, 380505222058