What do data hide: course by KSE professors

This course is designed for those who aims to understand how to approach and analyze data more proficiently, which implications can and cannot follow from the data, how to test hypotheses and use the data for decision making.

Description

 

Target audience:

 • marketing, sales, HR professionals, analysts, and others;
 • analysts from civic organizations and journalists;
 • scientists and researchers;
 • students and Ph.D. students with different social science majors (economics, psychology, sociology, political science, history etc.).

 


This course is for those who want:

 • to be in line with the current world trends, which are data-based;
 • to know how to “read” data and find insights about it;
 • to analyze critically and interpret data in order to arrive at right conclusions and make efficient economic and business decisions.At the course you will be taught: 

 • to use data for forecasting;
 • to identify the most common mistakes in data analysis;
 • to analyze a contemporaneous effect of several different factors;
 • to distinguish between types of data and describe;
 • to test hypotheses and understand which problems can arise at this stage;
 • to differ correlation from causation.Course teachers – professors at Kyiv School of Economics:

 • Tymofiy Brik – professor at KSE, holds Ph.D. in Social Science from Universidad Carlos III de Madrid in Spain
 • Hanna Vakhitova – professor at KSE, holds Ph.D. in Economics from University of Kentucky in USA
 • Maksym Obrizan – professor at KSE, holds Ph.D. in Economics from University of Iowa in USADuration and course format:

 • 6 evening classes (3-hour-long) – from 18:30 to 21:30 (26 March, 2, 9, 16, 23, 25 April)
 • homeworks + exam (online-test)
 • language – Ukrainian

Upon a successful completion of the course, every participant will get a certificate.

 


Pricing:

 • before 19 March – 4250 UAH
 • from 19 to 26 March – 4750 UAH
 • special deal for KSE community – for all the members and alumni of mid-term and Master programs at Kyiv School of Economics – 3750 UAHПрограма курсу:

 

 1. 26 березня – «Чи правда, що українці – найтолерантніша нація в Східній Європі, скільки в світі щасливих людей, і хто хоче платити податки?» 

  Викладач: Тимофій Брік

  Приклади даних з опитувань (про щастя та здоров’я, про цінності). Приклади історичних даних (The Maddison Project), демографія та економіка, психологічні тести та дані трендів Google.

 • Типи шкал. Номінальні, порядкові, кількісні
 • Міри центральної тенденції (середнє, медіана, мода)
 • Розподіли. Розмах.
 • Стовпчикові діаграми (вправа в Excel – побудова діаграм, обрахунки середнього, медіани та розмаху)

 

 1. 2 квітня – «Чи правда, що українці читають Костенко більше, ніж Андруховича?» 

  Викладач: Тимофій Брік 

  Приклад про читання книжок.

 • Теорія ймовірності. Вибірка.
 • Похибка вибірки, p-values
 • Тест гіпотези. Довірчі інтервали
 • Помилка 1-го роду. Помилка 2-го роду
 • Випадковий відбір, симуляція багатьох вибірок, Т-тест (вправи в Excel)

 

 1. 9 квітня – «Чи можуть магнітні поля вилікувати біль, і як посміхатися, щоб отримати прихильність судді?». Статистичний аналіз різниці між двома вибірками 

  Викладач: Ганна Вахітова 

  Приклади про результати застосування магнітних полів для лікування болю, про поблажливе ставлення суддів до звинувачуваних, які посміхаються та про вплив репутації викладача на оцінювання його лекцій студентами.

 • Відмінність між двома пропорціями
 • Відмінність між двома середніми значеннями в залежних та незалежних вибірках
 • Відмінність між двома дисперсіями

 

 1. 16 квітня – «Король бензоколонки, або бізнес-аналіз та прогнозування продажів за допомогою регресії» 

  Викладач: Максим Обрізан

  Приклад: продажі у мережі магазинів при заправках та фактори, які можуть на них впливати.

 • Описова статистика та «фіктивні» змінні
 • Класична лінійна регресія
 • Точність опису моделі даних
 • Статистична значимість коефіцієнтів
 • Вибір моделі
 • Прогнозування

 

 1. 23 квітня – «Чим більше шоколаду тим більше нобелівських лауреатів? Про що (не) говорять кореляції»Викладач: Тимофій БрікПриклад про шоколад та Нобеля.

 • Кореляції (гра “вгадай кореляцію”)
 • Кореляція на противагу причинності (приклад “котики та острови” – чому кореляція може щось сказати про причинність)
 • Обрахунки кореляції в Excel – побудова діаграми розсіювання, використання формул та вбудованих функцій (приклад про ВВП на душу населення та дитячу смертність)

 

 1. 25 квітня «Як (не) примусити дані зізнатися в усіх можливих гріхах». Вимоги до хороших проектів з аналізу даних та типові помилки у прикладній економетриці.Викладач: Ганна Вахітова

 • класичні помилки у прикладній економетриці
 • компоненти високоякісних проектів з аналізу даних

REGISTATION

Поспілкуватись з менеджером програми:

Vitalii Zaiets