Департамент публічної політики та врядування

Освіта для кращого врядування

Description

KSE прагне надати нового змісту професіоналізму в публічному секторі шляхом якісної підготовки державних службовців та впровадження нових підходів до аналізу політики в Україні.
Департамент публічної політики та врядування пропонує середньо- та довгострокові освітні програми для державних службовців та управлінців, розробляє аналітичні документи в сфері реформи освіти, медицини, державної служби, надає технічну допомогу уряду в реалізації реформи державної служби.